ל"ג בעומר בחצר הקודש תולדות אהרן

Lag BaOmer in Toldos Ahron

צילום: שלום קרויס, משה גאלדשטיין, שוקי לרר

נראה הנגיד ר' וואלף זיכערמאן מחבר ספר אוצר פלאות התורה שקנה זכות ההדלקה

אייר תשפ"א