שמחת הפארשפיל של החתן בן האדמו"ר מסקאליע

Furshpiel For Son of The Skolya Rebbe

תמוז תשפ"א