דינער 'לבבינו' לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בבארא פארק

Dinner ‘Levuveini’ for Kolel Shomrei Hachomas – Tzedukas Rabbi Meir Bal Hanes in Boro Park

Photo credit: JDN