הילולת הרה"ק מבאבוב זי"ע בראשות חתנו כ"ק אדמו"ר מבאבוב-45 שליט"א

Yurtzeit of the Bobov Rov Zy"u by the Bobov-45 Rebbe

אדר תשע"ז

Photo Credit: JDN