ל"ג בעומר במירון

Lag BaOmer in Miron – Part 1

צילום: ארי קופערשטאק

אייר תשפ"א

ל"ג בעומר במירון

Lag Buomer in Miron - Part 2

צילום: ארי קופערשטאק

אייר תשפ"א

ל"ג בעומר במירון

Lag Buomer in Miron - Part 3

צילום: שלום קרויס

ל"ג בעומר במירון

Lag Buomer in Miron - Part 4

צילום: שוקי לרר

אייר תשפ"א