ספירת העומר : 9 - היום תשעה ימים שהם שבוע אחד ושני ימים לעומר

Login  

Register  

Harav Aharaon Feldman, shlita, Inspires Over 4,000 Anglos Celebrating Siyum HaShas in Yerushalayim

By Staff Reporter

Posted on 07/31/13 | News Source 5TJT |

This cultural, historical and spiritual event which targeted Israel’s fast-growing English-speaking community, was created by Rabbi Mordechai Kornfeld, Rosh Kollel of Jerusalem’s Kollel Iyun Hadaf and International Media Placement.

Israel’s Rebbetzin Yemima Mizrachi, an enthusiastic lecturer who has a significant following across the Jewish State and the USA, delivered an uplifting speech to the nearly 1,000 women who attended the Siyum Hashas in an adjacent hall at Binyanei Ha’auma.

“Learning Daf Yomi represents the essence of Torah and chesed. It is a wonderful thing. Even if some of the people who learn Daf Yomi forget some of the material, it keeps them connected to the Torah. Learning the Oral Law (Talmud) has a definitive impact on the soul of a person and allows you to submerge yourself in kedusha (holiness),” said Rabbi Feldman.

...


Read More: 5TJT

Photo Caption: HaRav Aharon Feldman at the Siyum HaShas in MetLife Stadium


comments powered by Disqus