ספירת העומר : 2 - היום שני ימים לעומר

Login  

Register  

Niftar/Nifteres (Deceased): George Markovitz, a"h
 • Sol Levinson & Bros
  8900 Reisterstown Rd. (at Mt. Wilson Ln.)
  Baltimore, MD 21208

 • Time
  04/17/14 at 1:00 pm
 • Burial:

 • Faye (Yossie) Rottenberg
  daughter
 • Dr. Shmuel (Stanley) (Malka) Markovitz
  son
 • Tobi (Mordechai) Dicker
 <