ספירת העומר : 10 - היום עשרה ימים שהם שבוע אחד ושלשה ימים לעומר

Login  

Register  

Dr. Shapsy Tajerstein, DPM

Dr. Shapsy Tajerstein, DPM

The Atrium in Grenspring Shopping Center
Baltimore, MD 21208

Phone: (410)788-6633

About Dr. Shapsy Tajerstein, DPM

Dr. Shapsy Tajerstein, DPM has been serving the Baltimore community for 25 years in the areas of Sports Medicine, Diabaetic Foot Care & Podiatry Care