ספירת העומר : 9 - היום תשעה ימים שהם שבוע אחד ושני ימים לעומר

Login  

Register  

April 2014

Nisan/ 5774

filter calendar by

  • Sunday
  • Monday
  • Tuesday
  • Wednesday
  • Thursday
  • Friday
  • Saturday

3

3

4

7:16 PM

4

5

5

6

6

7

7

10

10

11

7:22 PM

11

12

12

13

13

15

15

16

8:00 pm

Pesach...

16

18

7:29 PM

18

19

19

20

20

21

8:00 pm

Pesach...

21

22

22

23

23

24

24

25

7:36 PM

25

26

26

28

8:00 pm

Yom HaShoah...

28

29

29

30

30