מסע קודש של כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א לארצינו הקדושה

Sanz Rebbe Visiting Eretz Yisrael

צילום: שלומי טריכטער, אלימלך גרסטל

תמוז תשע"ט