שמחת בית שומרי אמונים ק"ג –זאבליטוב - זידיטשוב ב"ש – חוסט

Wedding in courts of Shomrei Emunim, Zalblitov, Zidetchov Beier Sheva and Chist

שמחת נישואי החתן בן האדמו"ר משומרי אמונים ק"ג עב"ג הכלה בת האדמו"ר מזאבליטוב

צילום: יוחנן לוסטיג

טבת תשע"ח