מעמד הנחת אבן הפינה לבנין ביהמ"ד החדש טשערנאביל בבארא פארק

Hanuchas Even Hapinah for the new Chernobile Shul in Boro Park

סיון תשע"ט