דינער לטובת הארגון ילדי במאנטריאל

Dinner for The Yaldei Organization in Montreal

אדר ב' תשע"ט