ראש השנה תשע"ט אין אומן – צילום: יוסי גאלדבערגער, א בלום

Rosh Hashona in Uman – Part 1

תשרי תשע"ט

Photo Credit: JDN