ספירת העומר : 8 - היום שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד לעומר

Login  

Register  

Local Birth of Sari to Zevie and Adeena Polsky