ספירת העומר : 9 - היום תשעה ימים שהם שבוע אחד ושני ימים לעומר

Login  

Register  

Stuff People Say At The Seder (2 Videos)

By BJLife News Room

Posted on 03/08/13 |

 Baltimore, MD - Mar. 8 - The hilarious sequel to last years viral hit, "Stuff People Say On Pesach" seen below...

Last years Video:




comments powered by Disqus